Doula Marianna

Doulana

Toimenkuvani doulana riippuu paljon siitä mitä synnyttäjä haluaa. Yleisesti ottaen toimin synnyttäjän ja perheen tukihenkilönä. Tuen äitiä ja perhettä henkisesti ja fyysisesti ja tuon myös tiedollista tukea heille. Doulan pääasiallisena tarkoituksena on synnyttäjän turvallisuuden tunteen ja luottamuksen lisääminen.

Doulan läsnäolo parantaa tutkimusten mukaan synnytyskokemusta, lyhentää synnytyksen kestoa ja vähentää lääkkeellisen kivunlievityksen tarvetta sekä komplikaatioita. Monesti kun kätilö ehdottaa synnytyksen aikana jotain, doulalta voi tulla vielä monia muita vaihtoehtoja lisäksi. Olen yleensä tutustunut synnyttäjään ja hänen toiveisiinsa jo ennen synnytystä, joten tiedän ja muistan mitä hän synnytykseltään toivoo.

Synnyttäjillä on monesti mukanaan doulan lisäksi myös toinen tukihenkilö, joka joutuu tukihenkilön rooliin täysin ilman koulutusta. Doulana yksi tärkeistä tehtävistäni onkin tukea myös tätä toista tukihenkilöä olemaan apuna ja tukena synnyttäjälle. Synnytyksen ollessa käynnissä hoitohenkilökunnan keskittyminen on yleensä täysin synnyttäjässä ja vauvassa ja tukihenkilö jää tilanteessa ulkopuoliseksi. Doulana en missään nimessä korvaa synnyttäjän toista tukihenkilöä (esimerkiksi puolisoa), vaan toimin itse tukihenkilönä kummallekin. Tehtäväni on olla selvillä kokonaistilanteesta ja ymmärtää missä vaiheessa synnytys menee, jotta vanhemmat saavat keskittyä täysin rooliinsa uuden perheenjäsenen saattamisessa maailmaan. Kun vauva on syntynyt, annan teille rauhan tutustua häneen ja siirryn taka-alalle. Olen tarvittaessa kuitenkin käytettävissä luonanne vielä 1-2 tuntia synnytyksen jälkeen.

Doulana ollessani en toimi hoitohenkilökuntana, enkä suorita lääketieteellisiä toimenpiteitä, vaan olen paikalla täysin vain sinua ja perhettäsi varten. En tee päätöksiä puolestasi, vaan tarjoan sinulle vaihtoehtoja, joista voit itse valita parhaalta tuntuvan, tai vaikka olla valitsematta mitään. Tuen synnyttäjää tarjoamalla erilaisia lääkkeettömiä kivunlievitys- ja selviämiskeinoja. Yritän saada synnyttäjän luottamaan itseensä ja kehoonsa sekä pyrin takaamaan hänelle synnytysrauhan. Mikäli haluat lääkkeellisiä kivunlievityksiä tai muita toimenpiteitä, kutsun halutessasi puolestasi kätilön paikalle ja voimme keskustella vaihtoehdoista yhdessä. Kunnioitan päätöstäsi mitä ikinä synnytykseltäsi haluatkaan.

Konkreettisina asioina doulan työ voi olla esimerkiksi hierontaa, akupisteiden painamista tai niiden opastamista toiselle tukihenkilölle, tanssimista yhdessä, hengittämistekniikoiden näyttämistä ja yhdessä puhkumista, äänenkäytön opastamista ja kannustamista hankalien tilanteiden ohi. Voit myös kysyä minulta ihan mitä tahansa. Myös sellaisia asioita, joita et muilta kehtaisi kysyä.

Noudatan doulana ollessani vaitiolovelvollisuutta henkilötietojen ja muiden henkilökohtaisten tietojen suhteen. En keskustele tapaamisista tai synnytyksistä niin, että niistä voisi tunnistaa ketään. Doulasuhteen päätyttyä huolehdin tietojesi asianmukaisesta hävittämisestä tiedostoistani. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös doulasuhteen päätyttyä.

Doulan työhön liittyvät kurssini ja koulutukseni

2012
Vanhemmuuteen kasvavan perheen terveyden edistäminen, Turun Ammattikorkeakoulu
Seksuaaliterveys, Turun Ammattikorkeakoulu
Hätäsynnytys, Turun Ammattikorkeakoulu
2014
Pediatric Nursing and Family Care, Turun Ammattikorkeakoulu
Varhainen vuorovaikutus ja imetysohjaus (WHO), Turun Ammattikorkeakoulu
2015
Sexual Health Nursing, Reproductive Nursing and Gynaecological Nursing, Turun Ammattikorkeakoulu
2017
Sairaanhoitaja, Turun Ammattikorkeakoulu
2019
Henkisen tuen peruskurssi, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, SPR Pirkanmaa
Perhevalmennus, Raision kaupunki ja TYKS
2023
Synnytyksen ABC, Doules
Synnytys epiduraalilla, Doules
Doulakoulutus, Doules
Synnytyksen käynnistys vyöhyketerapian avulla, Elonaskel Oy
Vyöhyketerapeuttinen vauvahieronta ammattilaisille, Elonaskel Oy
Toimiva lantionpohja, Karelia-ammattikorkeakoulu
Vyöhyketerapeuttinen raskaushieronta, Elonaskel Oy

Olen myös lukenut runsaasti monipuolista alaan liittyvää kirjallisuutta sekä osallistunut webinaareihin, seminaareihin ja muihin alan tapahtumiin.